Tworzenie procesów workflow i obiegów dokumentów
kliknij i
zapisz się

Szkolenie SharePoint

Jest to szkolenie prowadzone w trybie warsztatowym, podczas którego wspólnie stworzymy kilka podstawowych obiegów dokumentów firmowych, uniwersalnych dla każdego rodzaju firmy.

Czego Cię nauczymy?

Po szkoleniu będziesz w stanie zrobić:

  Bazę umów, z procesami akceptacji i eskalacji powiadomień w przypadku umów przeterminowanych
  Bazę dokumentów z procesem akceptacji i opiniowania
  Proces dystrybucji pism wchodzących i wychodzących
  Proces akceptacji zamówień wewnętrznych
  Aplikację HelpDesk wraz z procesem automatycznego raportowania statusów zgłoszeń
Zakres szkolenia

1. Wstęp

 • Co to jest SharePoint?
 • Wprowadzenie do SharePoint Designer
 • Funkcje modelowania i wdrażania procesów

2. Przegląd najważniejszych funkcji programu SharePoint

 • Struktura witryn
 • Listy i bilblioteki
 • Jak działają prawa w SharePoint
 • Wersjonowanie, zatwierdzanie, ewidencjonowanie
 • Kolumny, kolumny witryny
 • Widoki
 • Typy zawartości

3. SharePoint Designer - narzędzia do tworzenia procesów

 • Wprowadzenie do SharePoint Designer
 • Funkcje modelowania i wdrażania procesów
 • Przegląd dobrych praktyk w zakresie modelowania procesów

4. Przegląd najważniejszych warunków oraz akcji przepływu pracy

 • Warunki
 • Akcje
 • Kroki

5. Tworzymy aplikacje i procesy

 • Baza umów
 • Baza dokumentów
 • Proces opiniowania i zatwierdzania dokumentów
 • Zamówienia wewnętrzne
 • Proces dystrybucji dokumentów
 • Tworzenie procesu akceptacji
 • Autoakceptacja
 • HelpDesk
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Odbiorcami warsztatu są:

Poziom szkolenia i wymagana wiedza

Wymagana znajomość wszystkich podstawowych funkcji i mechanizmów środowiska SharePoint, takich jak: tworzenie list i bibliotek, stron, witryn, kolumn, kolumn witryny, widoków, typów zawartości oraz zarządzanie prawami dostępowymi zgodnie z zakresem szkolenia: SharePoint - przegląd funkcji i możliwości
   
Najbliższe szkolenie

Terminy ustalane indywidualnie
czas trwania: 2 dni

Cena

1.600,00 PLN

Dostępne rodzaje
 Szkolenie w SPoint
 Szkolenie w Twojej Firmie
do ustalenia termin, zakres i koszt
 Szkolenie on-line, zdalnieSzukasz informacji o ....
...terminach?
...cenach?
...lokalizacjach?
kontakt
Kliknij i zapytaj nas o szczegóły


Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń
Powiązane: