Administracja programem SharePoint - witryna administracyjna
kliknij i
zapisz się

Szkolenie SharePoint

Celem tego szkolenia jest zarówno omówienie najważniejszych opcji administracyjnych SharePoint'a oraz wprowadzenie uczestników szkolenia w zasady definiowania i konfigurowania procedur administracyjnych. 

Czego Cię nauczymy?

Najważniejszych opcji administracyjnych SharePoint'a

Zakres szkolenia

1. Wprowadzenie do witryny administracyjnej

2. Ustawienia systemowe

 • Zarządzanie serwerami
 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie funkcjami

3. Zarządzanie aplikacjami sieci Web

 • Ustawienia ogólne (Kosz, Quota)
 • Ograniczanie zasobów

4. Tworzenie aplikacji i zbioru witryn

 • Utworzenie aplikacji sieci Web
 • Utworzenie nowego zbioru witryn

5. Zarządzanie aplikacjami usług

 • Konfiguracja harmonogramu indeksowania
 • Konfiguracja harmonogramu synchronizacji profili

6. Zarządzanie bazami danych zawartości

7. Monitorowanie

8. Zabezpieczenia 

 • Dodawanie nowego administratora farmy
 • Zmiana konta usługi SharePoint

9. Uaktualnienia

10. Procedury backup-restore

 • Struktura baz danych farmy SharePoint
 • Wykonanie kopii zapasowej baz danych SharePoint
 • Wykonanie kopii zapasowej plików file systemu SharePoint
 • Odzyskanie bazy danych zawartości SharePoint
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

To szkolenie przeznaczone jest dla technicznych administratorów SharePoint

Poziom szkolenia i wymagana wiedza

Uczestnik szkolenia nie musi posiadać żadnej wiedzy dotyczącej mechanizmów SharePoint. Jednak taka wiedza będzie pomocna w lepszym rozumieniu celu działań administracyjnych.
   
Najbliższe szkolenie

Terminy ustalane indywidualnie
czas trwania: 1 dzień

Cena

1.100,00 PLN

Dostępne rodzaje
 Szkolenie w SPoint
 Szkolenie w Twojej Firmie
do ustalenia termin, zakres i koszt
 Szkolenie on-line, zdalnieSzukasz informacji o ....
...terminach?
...cenach?
...lokalizacjach?
kontakt
Kliknij i zapytaj nas o szczegóły


Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń
Powiązane: