Jak ukryć w SharePoint'cie lewe menu, już chyba wszyscy wiedzą ale tak dla przypomnienia, sposobów jest kilka ale niektóre z nich są tak nieprofesjonalne, że nie warto nawet o nich pisać. Skupimy się zatem na kilku wybranych.

Ukrycie lokalnie, czyli tylko w wybranej witrynie

Jako pierwszy krok: tworzymy plik 'LeftMenu.css' i do niego wklejamy w zależności od wersji SharePoint'a poniższy kod

SharePoint 2010

<style type="text/css">
body #s4-leftpanel { display: none; } 
.s4-ca { margin-left: 0px; }
 </style>

SharePoint 2013

<style type="text/css">
#sideNavBox { display: none; }
#contentBox { margin-left:20px!important; }
</style>

 

Plik 'LeftMenu.css' zamieszczamy w dowolnej bibliotece (np. Skrypty) w witrynie, w której chcemy ukryć lewe menu.

Kopiujemy adres odnośnika, do tego pliku.

W programie SharePoint Designer otwieramy w/w witrynę i w niej przechodzimy do edycji głównego master page tej witryny (w zależności od wersji SharePoint'ta będzie to inny plik)

Przed znacznikiem kończącym </HEAD> wklejamy:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[ADRES WITRYNY I BIBLIOTEKI]/LeweMenu.css"/>

Zapisujemy i sprawdzamy efekt.

 

Ukrycie globalnie, czyli dla całego zbioru witryn

W tym wypadku postępuj identycznie jak powyżej, ale:

  • działania przeprowadzamy na witrynie głównej zbioru witryn
  • po wprowadzeniu zmian w pliku master page'a, włączamy dziedziczenie tego pliku we wszystkich podwitrynach

 

Miejscowo czyli jak ukryć menu tylko na konkretnej stronie

Najpierw podobnie jak w pierwszym przypadku, tworzymy stosowny plik LeweMenu.css i zapisujemy go w wybranej przez bibliotece SharePoint. Na stronie, na której chcemy wyłączyć lewe menu, dodajemy składnik web part 'Edytor zawartości' i w edycji ustawień tego składnika webpart wpisujemy odnośnik do tego pliku.

undefined

Na koniec edytor zawartości przełączamy na 'Ukryty'.