Jak używać SharePoint'a jako narzędzia do zarządzania projektami?
kliknij i
zapisz się

Szkolenie SharePoint

Szkolenie ma jeden główny cel: Nauczyć w jaki sposób można wykorzystać narzędzi platformy SharePoint, do komunikacji w ramach grupy projektowej

Czego Cię nauczymy?

Podstaw zarządzania projektami w zakresie:

Wykorzystania SharePoint'a jako witryny zespołu projektowego:

Uwaga: każdy z uczestników w ramach szkolenia otrzymuje gotowy do użycia w swojej organizacji szablon witryny projektowej:

Szablon witryny projektu SharePoint

 

Oprócz tego:

 

Zakres szkolenia

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Cyklu życia projektu
 • Główne etapy projektu
 • Elementy zarządzania ryzykiem projektowym
 • Dokumentacja projektowa
 • Komunikacja w projekcie
 • Zamykanie projektu

2. Wstęp do platformy SharePoint

 • Co to jest SharePoint?
 • Dlaczego SharePoint a nie inne rozwiązanie?

3. Struktura SharePoint

 • Struktura witryny
 • Podstawowe funkcje

4. Zadania projektowe

Zadania projektowe

 • Tworzenie zadań projektowych bezpośrednio w witrynie projektowej lub w MS Project
 • Przydzielanie zadać do wykonania
 • Raportowanie realizacji zadań w witrynie projektowej lub w MS Outlook
 • Graficzna wizualizacja statusów zadań

5. Harmonogramy

Harmonogram projektu

 • Tworzenie harmonogramu bezpośrednio w witrynie projektowej lub w MS Project
 • Graficzna wizualizacja harmonogramu w postaci wykresu Gantta z graficznym zaznaczeniem: Kolejności/zależności zadań, Procentowego poziomu ich realizacji

6. Zdarzenia i problemy

 • Definiowanie zdarzeń i problemów projektowych
 • Przypisywanie poziomu ważności
 • Definiowanie deadline’u usunięcia problemu
 • Przypisywanie właściciela odpowiedzialnego za realizację zdarzenia/problemu
 • Raportowanie stanu zdarzenia/problemu
 • Automatyczne przypominanie o terminie usunięcia problemu

7. Dokumentacja projektu

 • Tworzenie dokumentacji projektu (notatki, raporty, itp.) bezpośrednio w witrynie projektowej z odpowiednich szablonów
 • Opisywanie dokumentów metadanymi np. status, właściciel, poziom zatwierdzenia, grupa dystrybucyjna, itp.
 • Tworzenie folderów projektowych
 • Hurtowe zamieszczanie dokumentów

8. Dziennik ryzyka

Ryzyko projektowe

 • Definiowanie (identyfikacja) ryzyka projektowego
 • Ewaluacja ryzyka
 • Raportowanie stanu ryzyka
 • Analiza ryzyka

9. Kontakty projektowe

 • Tworzenie listy kontaktów projektowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Tworzenie listy kontaktów projektowych zewnętrznych

10. Statusowanie projektu

Status

 • Status planu
 • Status kosztów
 • Status zakresu
 • Status problemów

11. Baza wiedzy i wiki projektu

 • Tworzenie bazy wiedzy
 • Zarządzanie bazą wiedzy
 • tworzenie Lessons Learned projektu

12. Dyskusje w projekcie

 • Kanał aktualności
 • Komentarze
 • Oceny

13. Prawa

 • Jak działają prawa w SharePoint
 • Użytkownicy i grupy
 • Zarządzanie prawami
 • Sprawdzanie praw
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Odbiorcami warsztatu są:

Poziom szkolenia i wymagana wiedza

Rekomendowana podstawowa wiedza w zakresie używania pakietu Microsoft Office
   
Najbliższe szkolenie

Terminy ustalane indywidualnie
czas trwania: 1 dzień

Cena

1 100,00 PLN

Dostępne rodzaje
 Szkolenie w SPoint
 Szkolenie w Twojej Firmie
do ustalenia termin, zakres i koszt
 Szkolenie on-line, zdalnieSzukasz informacji o ....
...terminach?
...cenach?
...lokalizacjach?
kontakt
Kliknij i zapytaj nas o szczegóły


Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń
Powiązane: